ŽIADNA PRÁCA NIE JE PRE NÁS PRÍLIŠ VEĽKÁ

Už 30 rokov skúsenosti s údržbou a opravami asfaltových povrchov vozoviek, parkovísk, manipulačných plôch
a chodníkov pre najväčších odoberateľov ako
Doprastav a.s., Národná diaľničná spoločnosť a.s., Slovenská správa ciest a Správy ciest jednotlivých samosprávnych krajov. Každej práci venujeme veľkú pozornosť, aby sme zaistili, že naši zákazníci sú spokojní a bez nepríjemných opakujúcich sa problémov.

ŠTANDARDY NAŠEJ KVALITY

Spracovanie asfaltových emulzií prebieha pod dohľadom našej materskej firmy VIALIT Asphal GmbH Rakúsko, ktorá stojí za laboratórnym vývojom vlastností asfaltu a dbá na kvalitu výroby a spracovania. Práce na komunikáciach výkonáva profesionálne školený personál.

História našej spoločnosti:

1988

Doprastav š.p. prejavil záujem o realizáciu studených technológií ktoré by doplnili živične technoĺógie na podniku BA5.

1990

Vznik firmy
Dopra-via,a.s.
Firma vznikla fúziou pôvodnej pobočky Doprastav š.p. Bratislava 5 a Rakúskej firmy Vialit G.m.b.H so sídlom Braunau/Inn.

1993-1994

Dopra-via,.a.s. ako prvá na Slovensku používa technológiu opravy ciest Turbo Jetpatcher na zariadení z Nového Zélandu. Zároveň zaradila do prác Mikrokoberce.

2014

Použitie technológie RBT.

2017

Prestahovanie výroby z Pod.Biskupíc do vynovených priestorov v Pezinku.

2019

Vzhľadom na nároky zákazníkov a získanému know how od Vialitu prechod výroby na vylepšenú studenú asf.zmes s reaktívnou zložkou.