DOPRA-VIA a.s.

SÍDLO

 • DOPRA-VIA, a.s.
 • Drieňová 27
 • 826 56 Bratislava
 • IČO: 00684422
 • DIČ: 2020316639
 • IČ DPH: SK2020316639

PREVÁDZKA A VÝROBŇA

 • Drevárska 23
 • 902 01 Pezinok

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

 • +421 33 381 35 18
 • +421 2 43 424 707

KONTAKTY NA ĽUDÍ

 • Výkonný riaditeľ a člen predstavenstva
 • Ing. Peter Medveď, tel.: +421 907 831 744
 • Technický riaditeľ a člen predstavenstva
 • Ing. Vladimír Poláček, tel.: +421 905 702 234
 • Výroba emulzií
 • Adrián Karkuš, tel.: +421 905 318 303
 • Mikrokoberce
 • Miloš Krajíček, tel.: +421 905 531 038
 • Nátery, postreky, výtlky, frézovanie
 • Ing. Vladimír Poláček, tel.: +421 905 702 234
 • Predaj výrobkov
 • Bc.Ladislav Sárkány ml., tel.: +421 917 883 313
 • email: predaj@dopra-via.sk

MAPA AREÁLU