Telefon: +421 33 381 35 18

PREDAJ KATIÓNAKTÍVNYCH ASFALTOVÝCH EMULZIÍ

 • C65B4
 • C65BPM4
 • C40B4
 • C40BPM4

PREDAJ ASFALTOVÝCH ZMESÍ

 • Reasmix (Dopra-Via)
 • Viacore CE (Vialit)
 • Rephalt (Vialit)
 • penetračné asfaltové doplnky REaktív

Pri výrobe Reasmix využívame know-how výroby produktu Rephalt od materskej firmy Vialit Asphalt GmbH & Co. KG
Všetky naše výrobky a práce sú certifikované v zmysle platnej legislatívy, nakoľko v zmysle zákona 133/2013 z.z. o stavebných výrobkoch musia byť v konštrukcií vozovky trvalo zabudované iba certifikované materiály.
Opravou cesty našími technológiami alebo materiálom splníte všetky kvalitatívne podmienky ktoré sa od opravy cesty vyžadujú.

BENEFITY STUDENEJ REAKTÍVNEJ ASFALTOVEJ ZMESI

Studená reaktívna asfaltová zmes je z tvrdého kameniva (nie recyklátu ako pri náhradách asf. zmesí) a špeciálneho reaktívneho spojiva s tvrdnúcou vlastnosťou bez použitia organických rozpúšťadiel. Lepšie vytvrdzovanie s pridaním
a premiešaním malého množstva vody (min.0,5L/25kg) vďaka čomu sa pridané Vialit látky reaktivujú a nastáva rýchlejšie vytvrdzovanie ako od bežných zmesí. Nevadí jej vlhký podklad. Vytvrdne po postreku vodou, pri teplote +20 °C cca do 15min. Možnosť ju zabudovať aj pri mínusovej teplote. Po zhutnení je ihneď schopná prevádzky. Po vytvrdnutí je odolná voči mrazu a vode.

POSTUP POUŽITIA STUDENÝCH REAKTÍVNYCH ASFALTOVÝCH ZMESÍ

Ak zmes zle skladujete a primrzne vo vreci, môže sa temperovať niekoľko hodín ale nesmie sa nahrievať horákom!
Zmes sa následne pokropí vodou tak, aby voda vnikla do otvoreného materiálu a celú zmes prevlhčila (min. 0,5l vody /25kg) Odporúča sa zmes krátko premiešať ručným nástrojom.

Zhutnenie

U malých plôch stačí ručné "pobúchanie" alebo 2-3x pomalým prejazdom kolesom auta. Na väčšie plochy použite malý valec, alebo vybračnú dosku. Pomalá premávka neškodí čerstvej vrstve.

Výroba kvalitnej zmesi spočíva v obalenom kamenive a emluziách pri ktorých je kontrolovaná priľnavosť, zrnitosť kameniva a spracovateľnosť pri nízkych teplotách. To všetko skušobnými postupmi podľa STN EN. Vyhlásenie o parametroch Vám vie dokladovať náš technológ na požiadanie k objednávke.

VÝHODY NAŠÍCH ZMESÍ

 • na požiadanie čerstvá zmes vyrobená na objednávku
 • pravidelné skúšky počas výroby na priľnavosť, zrnitosť kameniva, na spracovateľnosť pri nízkych teplotách
 • balená do nepriepustných PE vriec , možnosť zabalenia aj do PE vriec s membránou pre dlhšie skladovanie u zákazníka
 • Rephalt a Viacore sú vákuovo balené zmesi vo vedre so spotrebou až do 12mesiacov
 • testované skušobnými postupmi podľa STN EN - zverejnené na webe.
 • Vyhlásenie o parametroch Vám vie dokladovať náš technológ na požiadanie k objednávke.

ČO SA MOŽE SKRÝVAŤ ZA KÚPOU NEKVALITNEJ ZMESI:

 • nie sú čerstvé
 • bez kontroly skladovania
 • recyklát ktorý ma už raz použité spojivo s primiešaním nového
 • pôvod vstupných materiálovalebo celkovej výroby
 • nevhodne skladovaná - začne proces vytvrdzovania už vo vreci
 • nepomer kameniva a asfaltového spojiva k požadovanej kvalite

REASMIX 08

Reaktívna studená obaľovaná asfaltová zmes.

OBLASŤ POUŽITIA ZMESI REASMIX

 • zmes je vhodná pre opravu vozoviek pre všetky triedy dopravného zaťaženia.
 • pre vyplnenie výtlkov a prasklín
 • pre práce v pozemnom staviteľstve
 • pre opravu a dvíhanie kanalizačných šachiet

VLASTNOSTI ZMESI REASMIX

 • je asfaltová zmes z tvrdého kameniva a špeciálneho reaktívneho spojiva s tvrdnúcou vlastnosťou a bez použitia organických rozpúšťadiel
 • spracuje sa za studena a úplne vytvrdne po postreku vodou pri teplote +20 °C za cca do 15min. (v závislosti od poveternostných podmienok). Po zhutnení je ihneď schopný prevádzky
 • neškodí životnému prostrediu, je recyklovateľný a po vytvrdnutí je odolný voči vode.
 • dôležitou vlastnosťou zmesi REASMIX je, že je mrazuvzdorná.

VIACORE

ÚDRŽBA, OBNOVA A VÝSTAVBA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Inovatívny asfalt Viacore od firmy Vialit, je prvým v Európe, ktorý splnil kritéria vysokej kvality podľa EN 13108 pre asfalty so zníženou teplotou a na tento účel môže mať označenie CE.

Produkt Viacore sa so svojou kvalitou vyrovná pevnosti vozovky a môže sa používať ako úplna náhrada ubudnutého materiálu na cestnej komunikácií alebo na výstavby nových sieťí.

REPHALT

Vysoko kvalitná, univerzálna, reaktívne vytvrdzujúca studená zmes.

Rephalt bol vyvinutý spoločnosťou Vialit v roku 1995 a je prvým studeným asfaltom bez rozpúšťadiel na svete, ktorý vytvrdzuje podľa reaktívneho princípu založeného na prírodných látkach! Proces kalenia sa aktivuje najjednoduchším spôsobom pridaním vody pred zhutnením.
Vytvrdzovanie postupuje rýchlo - asi po hodine má tento inovatívny studený asfalt stabilitu klasickej asfaltovej zmesi.

Oblasti použitia REPHALTU

 • Rehabilitácia výmole
 • Oprava poškodených oblastí
 • Sanácia mrazových trhlín
 • Rampy, napríklad na okrajoch chodníkov a vjazdoch do garáží
 • Maloplošné opravy asfaltu

REaktív Primer

PENETRÁCIA OPRAVOVANÉHO MIESTA