Telefon: +421 33 381 35 18

Každé stavebné dielo potrebuje pravidelnú údržbu a opravu. Cestná vozovka je okrem dopravného zaťaženia atakovaná aj klimatickými účinkami. Degradácia je funkciou času, preto v správnom čase urobená správna údržba, resp. oprava je najlepšia kombinácia pre zachovanie prevádzkovej spôsobilosti vozovky a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky pri optimálnych finančných nákladoch. V cestnom celosvetovom staviteľstve bol, je a určite bude asfalt spojivom spĺňajúcim potrebné požiadavky na zmesi pre údržbu a opravu cestných vozoviek. Ekologicky a energeticky je výhodná aplikácia asfaltu za studena v emulgovanom stave.

ASFALTOVÁ EMULZIA – spojenie nespojiteľného. Voda a asfalt – dve, za normálnych okolností nespojiteľné látky. Rozptýlením asfaltu na mikroskopicky veľké kvapôčky s priemerom 3 - 5 mikrónov obalené emulgátorom, dokážu plávať vo vode bez toho, aby sa vzájomne zlepili. Výsledkom tohto fenomenálneho javu je asfaltová emulzia , ktorá umožňuje spracovávať asfalt za studena. Pri výrobe asfaltovej zmesi miešaním kameniva a asfaltovej emulzie, po kontakte emulzia – kamenivo, dochádza k štiepeniu, jednotlivé kvapky asfaltu sa oddelia od vody a opäť sa navzájom spoja a na kamenive je len čistý asfalt. Proces štiepenia je krátky
a zabudovaná asfaltová zmes je schopná premávky takmer okamžite.

Technológie vhodné na údržbu a opravu cestnej siete používajúce ako spojivo asfaltovú emulziu sú: postreky, nátery, tenké emulzné kalové vrstvy a mikrokoberce.

KATIÓNAKTÍVNE ASFALTOVÉ EMULZIE

C65B4

Katiónaktívna asfaltová emulzia určená predovšetkým na opravy komunikácií náterovou technológiou, na vysprávky výtlkov a širokých trhlín vo vozovkách. S úspechom sa používa i pri opravách zatekajúcich plochých živičných striech a v spojení s mletou gumou i pri náročnejších izolačných a tesniacich prácach.

 • obsah asfaltu AP 180/80/min. 64%
 • doba štiepenia 20 - 30"
 • viskozita 20 - 30"
 • skladovateľnosť - min. 4 týždne
 • zostatok na site 0.5mm - max. 0,5%

C40B4

Katiónaktívna asfaltová emulzia určená na infiltračné, spojovacie
a regeneračné postreky cestných komunikácií. Jej použitie je nevyhnutné pred kladením živičných kobercov ako spojovací postreku a naša spoločnosť s úspechom realizuje i regeneračné postreky vyžitých vozovkách, ktoré začínajú vykazovať známky nedostatku spojiva v obrusnej vrstve. Možno ju použiť i ako penetračný náter betónu a muriva pri izolačných prácach.

 • obsah asfaltu AP 180/80/min. 39%
 • doba štiepenia 20 - 30"
 • skladovateľnosť - min. 4 týždnedatalist
 • zostatok na site - max. 0,5%

C65BP4

Modifikovaná katiónaktívna asfaltová emulzia s rovnakým použitím ako C65B4, avšak pre náročnejšie úpravy a úseky ciest
a vyššie požiadavky na trvanlivosť. Vyrába sa z asfaltu modifkovaného termoplastickým kaučukom SBS, alebo z dovozového modifkovaného asfaltu ELF.

 • obsah spojiva - min. 64%
 • doba štiepenia 20 - 30"
 • viskozita 10 - 20"
 • skladovateľnosť - min. 2 týždne
 • zostatok na site 0,5mm - max. 0,5%

C40BP4

Modifikovaná katiónaktívna asfaltová emulzia s rovnakým použitím ako C40B4 v prípadoch s vyššími nárokmi na kvalitu výsledného spojiva. Vyrába sa z asfaltu modifkovaného termoplastickým kaučukom SBS, alebo z dovozového modifkovaného asfaltu firmy ELF.

 • obsah spojiva - min. 39%
 • doba štiepenia 20 - 30"
 • skladovateľnosť - min. 2 týždne
 • zostatok na site - max. 0.5%